Temp. rėžimas
Temp. rėžimas
Temp. rėžimas
Kalendorius
Kalendorius
Kalendorius
🌡 07: 5.8°C
🌡 11: 19.2°C
🌡 10: 26.0°C
🌡Užduota20.0°C
Kalendorius
🌡 09: 20.1°C
🌡 05: 25.6°C
🌡Užduota18.0°C
⏰ 22:48
🌡⛅ -2.1°C
Temp. rėžimas
🌡 06: 16.6°C
🌡 08: 22.0°C
🌡Užduota20.0°C
🌡 13: 20.0°C
🌡 12: 26.6°C
Temp. rėžimas
Kalendorius
🌡 21: 21.7°C
🌡 20: 24.8°C
🌡Užduota23.0°C
🌡 19: 23.0°C
🌡 18: 25.6°C
🌡Užduota23.0°C
Kalendorius
Temp. rėžimas
🌡Užduota20.0°C
🌡 15: 23.4°C
🌡 14: 31.1°C
🌡Užduota24.0°C
Kalendorius
Temp. rėžimas
Temp. rėžimas
Kalendorius
🌡Užduota23.0°C
🌡 16: 25.6°C
🌡 17: 22.7°C
Patalpos
Duomenys atnaujinti: 2019-11-22 22:48:08


CLOSE
MENU