Temp. rėžimas
Temp. rėžimas
Temp. rėžimas
Kalendorius
Kalendorius
Kalendorius
🌡 07: 21.8°C
🌡 11: 21.8°C
🌡 10: 22.1°C
🌡Užduota0.0°C
Kalendorius
🌡 09: 23.1°C
🌡 05: 21.7°C
🌡Užduota0.0°C
⏰ 09:25
🌡⛅ 16.9°C
Temp. rėžimas
🌡 06: 22.5°C
🌡 08: 21.5°C
🌡Užduota0.0°C
🌡 13: 23.0°C
🌡 12: 22.2°C
Temp. rėžimas
Kalendorius
🌡 21: 20.5°C
🌡 20: 20.5°C
🌡Užduota0.0°C
🌡 19: 21.8°C
🌡 18: 21.6°C
🌡Užduota0.0°C
Kalendorius
Temp. rėžimas
🌡Užduota0.0°C
🌡 15: 22.8°C
🌡 14: 22.3°C
🌡Užduota0.0°C
Kalendorius
Temp. rėžimas
Temp. rėžimas
Kalendorius
🌡Užduota0.0°C
🌡 16: 22.4°C
🌡 17: 22.3°C
Patalpos
Duomenys atnaujinti: 2021-08-03 09:25:08


CLOSE
MENU